måndag 28 februari 2011

Bättre kan det bara bli: Hur Mats Edblom borde gjort istället

Mats Edbloms och Konstakademins alternativa Slussenförslag har, som jag skrev om igår, stora brister. De mest uppenbara är de trafiktekniska: De som ska från Katarinavägen till Hornsgatan tvingas till en onödig omväg över Gamla stan, och de som ska från Munkbroleden till Skeppsbron tvingas över till Södermalm, och i stället för ett enda trafikljus som i gällande plan ska trafikanterna tvingas stå och vänta vid rödljuset i fyra korsningar. Dessutom ligger hela cirkulationplatsen i en brant backe.

Det går att tillfredsställa begäret att bevara tvåbroarslösningen på ett enklare sätt. Lägg rondellen längre söderut och minska ner formatet, gör broarna enkelriktade, flytta förbindelsen med Stadsgårdsleden så att broarna kan göras smala, smäckra och eleganta. Det sista är något som inte heller Foster klarat av eftersom man låst fast sig vid att förbindelsen måste utföras som ramper på bron.Arrangemanget behåller lite av 30-tals-Slussens rundade karaktär, speciellt sett från Gamla stan-sidan. Tillåts rundningen sticka ut från Fosters höga mur, som en bastion, för rondellen tankarna till Norra slingan i klöverbladskarusellen. Karl XIV Johans ryttarstaty är given som rondellhund.

DN  DN
Läs även andra bloggares åsikter om .

2 kommentarer:

 1. Gräsligt, Slussen är ju ett näs för sjutton, var tar all torgyta vägen?

  Dagens lösning överträffar nog det mesta. Bara att snygga till det hela, bit för bit. Ingen stor krater, inget sår i Stockholms och stockholmarnas själ över lång tid, men ett varsamt, långsiktigt och säkert tålmodigt restaureringsarbete, men denna plats är nu sådan.

  Slussen behöver lugn och ro efter alla hurtfriska försök att göra något nytt.

  SvaraRadera
 2. Det där näset är till största delen människoskapat. Om du tittar på historiska kartor ser du hur det vuxit fram under århundradena, framförallt i och med att nuvarande Slussen byggdes på 30-talet. Innan dess, på 20-talet, var ungefär samma yta överdäckad som i Fosterplanen.

  Jag ser gärna att vi tar yta från bilarna och ger åt människorna. Fosterplanen har förvisso brister men den löser åtminstone det problemet galant. Dagens anläggning har dessutom mängder av döda ytor (i klöverbladen, Slussterrassen, Södermalmstorg) som inte kommer till användning eftersom de omgärdas av trafikleder och saknar möjligheter att ens ställa uppe en korvkiosk.

  SvaraRadera