måndag 18 april 2011

Ner med allt?

I dagens DN skriver Monica Andersson (Samfundet S:t Erik), arkitekterna Svante Forsström och Anders William-Olsson samt den pensionerade ambassadören Lars Lönnback  om att en långsiktigt hållbar lösning för Slussen behövs. Med detta menar de framförallt att Slussen ska återställas som den var på 50-talet och att trafikanterna förbi platsen ska förvisas ner i underjorden.

De manar nu enträget att ett förslag som ej godkänts ska tas upp igen - "Ny Syn på Slussen", men glömmer att nämna att såväl Monica Andersson som Svante Forsström är bland de fem som ligger bakom. I nio punkter argumenterar de för förslaget. Tyvärr har man inte bemödat sig att kontrollera fakta så mycket av argumentationen faller på ändan.


Punkt 1"Enligt uppgift från Exploateringskontoret planeras stadsdelen norra Djurgårdsstaden för en framtida högsta vattennivå 2 meter över nuvarande medelvattenstånd i Saltsjön. Vid den nivån ligger tunnelbanan vid station Gamla stan under vatten och har sedan länge översvämmats vid varje vårflod. 
Det enorma hotet om översvämning av t-banan kan bara avvärjas genom att den grävs ned under vattnet med en ny station under Söderström." 

Stämmer inte, stationen ligger 2,6 m över havet så även om havet skulle stiga 2 m (vilket är rätt osannolikt) så översvämmas den inte. Vatten kan läcka ner i en skarv norr om stationen vid lägre nivåer än så men den borde man kunna täta för en tiotusendel av kostnaden för att bygga flera km nya tunnlar + 2 nya stationer. 


Punkt 2: "Därmed skulle också den fula tunnelbanebron försvinna." 

Bron är förvisso ful men bygg då om bron istället, det blir mycket billigare. Då kan man också passa på att sätta dit en gångbana, och cykelbanan är ju redan beslutad. Dessutom tjänar miljön på att backen inte görs enormt mycket brantare som nedgrävarna vill. Vi som åker t-bana sätter också värde på bron för glimten av Gamla Stan, Mälaren och Saltsjön, och att döma av var turisterna ställer sig för att ta bilder så uppskattar även de det livfulla inslaget i stadsbilden. 


Punkt 3: "Dessutom skulle Riddarholmskanalen återskapas direkt och det blir möjligt att senare ta bort Centralbron." 

Riddarholmskanalen behöver återskapas lika lite som sjön Fatburen eller näset vid Danvikstull. Nostalgi för de 60-plussare som minns kanalen är ett dåligt argument för att spendera tiotals miljarder på en motorvägsbro under vattnet med avfarter i enorma spiraler som kräver massor med bränsle och orsakar mängder av utsläpp mitt i stadens hjärta. Även här borde man kunna försköna den befintliga bron till en bråkdel av priset som nedgrävarna är villiga att låta oss andra betala. 

Vidare så kan Centralbron förbi Riddarholmskanalen inte tas bort eftersom stambanan råkar gå där, och det har den gjort sedan 1870. Kanske artikelförfattarna inte kände till det? 


Punkt 4: "Samtidigt kan marknivån äntligen sänkas så att Stadsmuseet (Tessin d ä & d y) åter kommer till sin rätt och man får utblick från dess gård." 

Visst skulle man kunna sänka nivån framför Stadsmuseet men utsikten mot Saltsjön blir i så fall kraftigt försämrad mot idag. Vi talar alltså om att sänka Ryssgården 4-5 m, till t-banans nuvarande spårnivå. Ska det vara någon mening med det så måste man även sänka Katarinavägen och då blir dels backen betydligt brantare, dels hamnar entréerna i KF-huset 1 våning upp i luften. Hur har herrarna och damerna tänkt lösa det, med en ny Hornsgatspuckel? 


Punkt 5: "KF-huset är omistligt i stadsbilden och får därför inte byggas för." 

Ingen har föreslagit att bygga för KF-huset vad jag vet. Planförslaget från 2010 (som gnälldes bort till förmån för ett med mycket sämre utsikt, paradoxalt nog med utsiktsargument) hade t ex bara 3-4-våningshus framför, vilket inte ens täcker hälften av KF-fasaden. Här bygger "de fyras gäng" halmgubbar och argumenterar mot dem i stället för att se planförslaget som det verkligen var. Eller är de bara häpnadsväckande dåligt informerade?


Punkt 6: "Stan har tagit kritiken mot stängda utsikter på allvar, men UTSIKT måste kompletteras med INSIKT"

Insikt är nog vad som saknas om man på fullt allvar hävdar att 2010-planen skulle medfört sämre utsikt. Den som kan läsa en plankarta ser att vi skulle ha fått en kilometerlång bred gångbana hela vägen från Centralbron till bortom KF-huset med milsvid utsikt och anslutning till den gamla stentrappan upp mot Katarinavägen, en perfekt fortsättning på Katarinavägens utsiktsdel att flanera på. Två våningar upp intill vattnet, inget som skymmer. Tack alla gnällmånsar för att ni förstörde det. 


Punkt 7: "Den lösning man ”lagt fast” bygger med sin lutande trafikled, lika stor som Centralbron, på en överdimensionerad biltrafik." 

Det är nuvarande Slussen som är överdimensionerad. Planförslaget halverar brobredden mot idag. Den föreslagna bron är inte bredare (eller rakare) än den ena av de två befintliga. Vad kritikerna tycks ha missat är att nya bron egentligen är två hopbyggda broar från Gamla stan, en till kajplanet på Södermalmssidan, en till torgplanet. Ingen av dessa två broar är särskilt bred, det handlar om fyra filer + en kollektivtrafikfil på den ena och tre på den andra. Tre av dessa filer är svängfiler och tar man bort dem får man automatiskt långa köer av fordon som tvingas stå stilla och vänta på dem som ska svänga vänster.


Punkt 8: "Kollektivtrafikens struktur på sikt är ofullständigt utredd – om än alls." 

Den enda outredda kollektivtrafikfaktorn ovan jord är den föreslagna spårvagnslinjens exakta bansträckning. Det är ett dåligt argument för att förhala Slussenombyggnaden ytterligare. Bygger man en alltför smal bro, som artikelförfattarna önskar, så avhänder man sig möjligheten att smidigt infoga en framtida spårvagnslinje. Bättre att dimensionera bron kraftigare och ge kollektivtrafiken gott om plats - det är ju trots allt ganska troligt att spåret kommer att dras över den här bron. 


Punkt 9: "Starta planeringen av en utbyggnad av T-banan till Nacka och lägg på sikt en rationell omstigningsterminal utanför Danvikstull. Släpp tanken på att spränga in den i Katarinaberget." 

Den enda punkten som har någon substans. T-blå mot Nacka borde byggts för länge sen och blir betydligt mer samhällsekonomiskt lönsam än en kosmetisk nedgrävning av de övriga banorna förbi Slussen. Det är onödigt att bygga en stor bussterminal som ändå blir överflödig så fort t-banan förlängts. Gissningsvis har man väl tänkt sig att förlägga terminalen i det befintliga skyddsrummet/garaget så sprängningarna blir inte så omfattande som artikelförfattarna tror. Men det känns ändå som slöseri.Uppdatering 110903: Samma personer skriver ännu en artikel på samma tema i SvD. Besvikelsen är påtaglig över att Länsstyrelserna inte ens tog upp deras fina lösning som ett alternativ i rapporten "Mälaren om 100 år", som kom härommånaden.Läs även andra bloggares åsikter om