torsdag 25 augusti 2011

Slussenmyter del 4: Folket säger nej!

Förvisso finns det många röststarka och inflytelserika personer som säger nej och som ofta syns i debatten. Men vad tycker de vanliga stockholmarna? I april förra året genomfördes en Demoskop-undersökning som indikerar att motståndet nog inte är så där värst utbrett: Endast 10% sa sig vara negativa eller mycket negativa till att Slussen byggs om medan 72% var positiva eller mycket positiva. På Södermalm och i Gamla stan var andelen positiva högst, 75%.I juni i år lät SvD genomföra en Sifo-undersökning  som också rör Slussen. Frågan som ställdes var: ”Tycker du att det är bäst att riva Slussen och satsa på total nybyggnad enligt det förslag som Stockholms stad nu presenterar, eller vill du hellre att nuvarande Slussen bevaras och utvecklas?” och resultatet blev 41% för liggande förslag och 33% för bevarande, med 26% osäkra.Hmm. Har opinionen månne svängt? Analyserar man frågan ser man genast att den utgör ett exempel på vad som inom logiken kallas en falsk dikotomi: Den framställer det felaktigt som om det bara fanns två alternativ. De som är för något av de många alternativa förslagen eller en modifierad version av det aktuella förslaget har inget att rösta på, vilket förstås är en stor felkälla.

Än värre är att frågan framställer det som om det faktiskt fanns ett nollalternativ, dvs att bara låta allt vara som vanligt. Så är det inte utan den uttjänta och sättningsskadade konstruktionen är nödvändig att riva även i ”bevara”-alternativet, något som många av de röstande troligen inte varit medvetna om. Slussenområdet kommer att vara en stor byggarbetsplats många år framöver oavsett vilket alternativ som väljs. Den korrekta frågan skulle ha varit ”Tycker du att det är bäst att satsa på en helt ny utformning eller vill du hellre att nuvarande Slussen återuppbyggs?Uppdatering 110904: Lite i skymundan utfördes en Demoskopundersökning även i juni i år. Resultatet är ungefär samma som förra året, med några procent färre positiva bland de närboende (utan tvekan ett resultat av de intensiva desinformationskampanjerna). Man har nu även ställt frågan "Vilket intryck fick du av det förslag som presenterades?"


Resultat: 76% positiva eller mycket positiva, 22% negativa eller mycket negativa. De mest negativa är de äldre och de närboende, även om gruppen "mycket positiva" är som störst i närområdet. De mest positiva är de under 35.

Uppdatering 111129: En ny undersökning som Projekt Slussen låtit utföra bekräftar bilden att de positiva är i majoritet. Genom att fråga ett tusental slumpvis utvalda trafikanter på väg genom Slussen har man kommit fram till att 64% av SL-resenärerna tror att det blir bättre med Nya Slussen, liksom 61% av bilisterna och 75% av cyklisterna. De mest negativa är som tidigare de äldre och de närboende. En tredjedel har enligt undersökningen fallit för myten att Nya Slussen skulle bli sämre för rullstolsburna och barnvagnar.

7 kommentarer:

 1. Den som har det minsta hum om svenska språket och ordens exakta betydelse vet att "renovering" inte betyder att riva hela rasket och bygga något nytt, utan det handlar om något helt annat. I detta fall byggnadsminnesvård, och det visste givetvis de flesta som besvarade enkäten.

  Wikipedia:

  Renovering (av latinska renovare "förnya", "återställa") innebär att man återställer ett föremål som förändrats (försämrats) genom åldring, till ett tekniskt skick som motsvarar nyskick.

  72 procent har alltså sagt ja till renovering (per definition inkluderande lätt ombyggnad) av Slussen, och på den grunden är man nu förpliktad att bevara och rusta upp Slussen, och hur detta kan göras är vad diskussionen nu bör handla om i stället för att älta sig fast i marknadsekonomiskt önsketänkande.

  SvaraRadera
 2. Anonym, jag har tagit mig friheten att ta bort de tolv likalydande kopiorna av ditt inlägg. Poängen gick fram första gången, redan den fjärde började det bli lite tjatigt. Hoppas du har förståelse för det. En del kallar det beteendet för "spammande" och det kan du också roa dig med att slå upp på Wikipedia.

  Sedan har du fel i sak: Slussen ska både renoveras och byggas om, precis som enkäten säger. Stora delar blir kvar i någorlunda oförändrat skick, t ex Ryssgården och T-banestationen plus Saltsjöbanan, och även Nils Ericsson-slussen.

  Tvekar du om enkätfrågornas exakta innebörd får du den här att bita i, från undersökningen juni 2011 (som det för all del inte stod något om i blogginlägget när du skrev din kommentar, så du är ursäktad för att du inte visste om den):
  "Vilket intryck fick du av det förslag som presenterades?" 76% positiva eller ganska positiva, 22% mycket negativa eller ganska negativa.

  SvaraRadera
 3. (Vem är det inte här som spammar stockholmsdebatten och gör sig till språkrör för byggintresset?)

  Man specificerade i enkäten inte vad som skall byggas om, ifall man t ex endast avsåg en ombyggnad inom ramen för en renovering, vilket begreppet renovering medger, t ex ersätta material och förbättra det bärande underlaget, medan man behåller designen.

  En fullt möjlig tolkning och det var kanske så många språkligt begåvade stockholmare uppfattade frågan. Därtill hade det fruktansvärda planförslaget precis sågats av en bred opinion och det var knappast läge att gilla ombyggnad.

  Modifieringen som företagits innehåller sedan en mängd allvarliga konstruktionsfel som vissa debattörer förnekar, men då är man ute och trollar i debatten.

  Visst kan man även trolla med enkäter, men då riskerar man platt politiskt fall.

  Såväl Skönhetsrådet som andra instanser har uttalat sig i en mängd frågor och det är inte politikernas mandat att mopsa upp sig.

  SvaraRadera
 4. Du tycks m a o inte acceptera opinionsundersökningar som inte bekräftar dina egna åsikter, för då har undersökningsbeställaren fuskat på något sätt — t o m när man bara ger opinionsinstitutet i uppdrag att ställa den raka och enkla frågan "vilket intryck fick du av det förslag som presenterades?" Tja, då får du väl tycka det. De övriga åsikterna du ger uttryck för i din kommentar är ungefär lika välgrundade. Känner du till att det ofelbara Skönhetsrådet hade fått för sig att en lång ramp skulle byggas på Skeppsbron och baserade mycket av sin kritik på den feluppfattningen?
  Lite kul f ö att det där hemska "byggintresset" du talar om och utnämner mig till "språkrör" för delas av 76% av stockholmarna…

  SvaraRadera
 5. Hej Herbert. Läs vad Etiska Rådet för Marknadsundersökningar svarade

  "Hej Olle,
   
  Tack för dina synpunkter.
   
  Vi har inte gått in i detalj hur de olika grupperna/förslagen kring ”Knutpunkt Slussen” är organiserade. Jag beklagar om det inte stämmer exakt med vad som faktiskt gäller. Vår bedömning gällde i detta fall bara Demoskop så dessa fel har inte påverkat bedömningen.
   
  Vårt uppdrag gäller enbart marknadsundersökningsbranschen, vilket betyder att vi inte kan bedöma om Stockholms stad, deras tjänstemän eller politiker agerat felaktigt. Detta är en fråga som stadens revisorer, granskande politiker och media måste undersöka. Jag håller med om att det är ett problem att politiker, i egenskap av lekmän, säkert kan förledas att tro felaktiga saker utifrån undersökningsresultat. Detta är dock inte unikt för marknadsundersökningar, utan politiker är i det system vi har normalt sett amatörer inom alla områden.
   
  Ansvaret är ett problem i denna fråga. Stockholms stad har – på korrekta eller felaktiga grunder – velat undersöka inställningen enbart till ett förslag. Rätt eller fel är en fråga för skattebetalarna vars politiker väljer att beställa detta. Demoskop genomför en – som vi bedömer det – korrekt undersökning och presenterar korrekta resultat och slutsatser. Dessa slutsatser stämmer sedan inte överens med artikeln i DN. Vi har bara som uppdrag att granska om branschen uppfyller de etiska regler som gäller. Vi kan inte granska hur korrekta resultat i kommande led vantolkas av mottagarna.
   
  Jag ska villigt hålla med om att det är störande att tre undersökningar av samma sak kan komma till olika slutsatser. Och jag tycker lika illa som du att man drar andra slutsatser än vad materialet ger stöd för. Visserligen är det inte konstigt med tanke på de olika frågorna och metoden för genomförande. Men för lekmän, allmänhet, skattebetalare och politiker blir det inte enkelt att bilda sig en uppfattning och fatta bra beslut. Jag hoppas att detta kan leda till en diskussion kring hur undersökningar används i politiska sammanhang.
   
  Ledsen att göra dig besviken, men jag hoppas att du förstår att vi inte kan göra så mycket åt detta. Jag önskar dig lycka till med ditt arbete för projektet Slussen.
   
  Hälsningar
   
  Magnus Pettersson"

  SvaraRadera
 6. Etiska rådet säger ju tvärtom att Demoskops slutsatser (dvs att 76% är positiva eller mycket positiva till liggande planförslag) är korrekta och att allt gått rätt till i deras undersökningar, och säger också att det är illa när man försöker förvränga och dra andra slutsatser än vad materialet ger stöd för. 

  Er undersökning har rådet inte tagit ställning till annat än noterat att den kom fram till ett annat resultat, vilket sannolikt beror på att ni hade andra alternativ, varav inget var det aktuella planförslaget. Då är det kanske inte så konstigt att det inte fick några röster. 

  Urvalet i er undersökning var inte heller statistiskt korrekt gjort, det tycks mer ha haft karaktären av namninsamling. Kollade ni t ex hur många som röstade flera gånger under olika namn?

  SvaraRadera
 7. Jag bor på söder och mycket mycket positiv till Nya Slussen. Bygg den nu så att vi slipper sunkiga gamla slussen. Jag är så trött på skitiga, trassiga gamla slussen.

  SvaraRadera