torsdag 13 oktober 2011

Slussenmyter del 8: Det har aldrig funnits hus

Den här myten är förvånansvärt spridd bland dem som ogärna ser ny bebyggelse vid Slussen, men enkel att motbevisa. Det räcker med att gå till Stockholmskällan och söka på "Slussen", "Södermalmstorg", "Järngraven", "Stadsgården" eller "Katarinahissen" så får man upp mängder av bilder, kartor, ritningar och annan dokumentation av byggnader som funnits runt Slussen under århundradena innan allt revs på 1930-talet. Redan på 1300-talet var platsen omvittnat bebyggd men av försvarstekniska skäl rensades platsen från bebyggelse av Gustav Vasa och hans föregångare Kristian II och istället byggdes en befästninganläggning med en djup vallgrav, som bl a framgår av det som brukar kallas "äldsta Stockholmskartan":

1500-tal med nutida karta överlagrad i vitt. Det runda försvarstornet som Gustav Vasa lät bygga ligger ungefär där Kolingsborg ligger idag, med en djup vallgrav som senare får namnet Järngraven på ömse sidor.1660. De la Gardies palats ligger där Hilton ligger idag. Gården sträcker sig över dagens bussuppställningsplats. Palatset brann 1759.Utsikt från Mosebacke 1790. Pelikanhuset från 1762 syns tydligt invid Södra Stadshuset, nuv. Stadsmuseet. Akvarelliserad etsning av  bröderna Elias och Johan Fredrik Martin, beskuren.  Källa: KB/Wikipedia.Slussen 1830, sedd från Gamla stan. Pelikanhuset är det långa huset med svart tak. På broarna står ett byggnadskomplex som inrymde saluhallar. Grönsaker utbjöds i den ursprungliga Gröna gången som skymtar i bildens mitt.Södra Fiskarhuset, en av längorna i broöverbyggnaden. Källa: Stockholms stadsarkiv.18491899Stadsgården vid sekelskiftet. Innan KF-huset och Glashuset byggdes fanns här en karaktäristisk "klättrande" stadsfront med lägre hus framför högre.Stadsgården ur en annan vinkel, från Kastellholmen. Målning av CF Svensson 1866 (beskuren).
Södermalmstorg vid sekelskiftet. Notera omsorgen om utblickarna — endast stadens allra högsta byggnader går att se över hustaken. 1904. Byggnaderna runt Södermalmstorg, Pelikanhuset och sockerbruket med sin karaktäristiska skorsten finns ännu kvar men snart är allt rivet.Samma vy 1936-38. Södermalmstorg utvidgas till sin nuvarande enorma yta för att göra plats för en vändplan åt spårvagnarna till sydvästra förorterna, men den används bara i 30 år tills tunnelbanans röda linje byggts. J F Åboms vackra hörnhus där Hilton ligger nu revs för en trafikramp till Centralbron som var i bruk endast drygt 20 år. De lustigt formade husen intill i kv Järngraven Övra revs 1954 för en stor parkeringsplats som nu är uppställningsplats för Nackabussarna. Kv Järngraven Övra 1954 kort innan rivningen. Huset till vänster ligger där Hiltons uteservering ligger idag.1916. Här ligger norra klöverbladet idag.


Utsikt från Peter Myndes backe vid sekelskiftet. Stadsmuseet till vänster.1896. Kameran står i mittpunkten av dagens Kolingsborg.
Restaurang Pelikan med sin lilla paviljong bakom träden. Kameran står vid dagens nergång till Saltsjöbanan framför Katarinahissen.
De rivna husen var tänkta att ersättas med nya hus men kriget kom emellan och endast Kolingsborg och så småningom Hilton blev byggda. Tage William-Olssons första förslag från 1929.Cyrillus Johanssons förslag 1931.
Tage William-Olssons förslag 1931 med volymstudier som påminner om Hötorgshusen 30 år senare. Hade de byggts hade de utan tvekan ansetts som så omistliga kulturskatter att de varit omöjliga att riva idag.Samtliga bilder är från Stockholmskällan och Stadsmuseet där inget annat angivits. De tre sista bilderna är hämtade ur skriften Slussens planeringshistoria (Leif Blomquist/SBK/GFK 1999).


Mer läsning: Bebyggelsen vid Slussen 1600-1870 (Fredman på Kvarnberget)Läs även andra bloggares åsikter om

5 kommentarer:

 1. Mycket upplysande, fascinerande bilder! Och ytterligare 'mystifierande' över hur en liten klick rättshaverister så idogt försvarar den brutala betongkolossen som ersatte denna vackra bebyggelse.

  SvaraRadera
 2. Fantastiskt att se hur staden ändrar skepnad. Från småstad till något mer storslaget.

  SvaraRadera
 3. Väldigt bra sammanställning av bilder från Slussen genom tiderna. De kan dock inte på något sätt motivera det dåliga förslaget för "Nya Slussen" från Foster+Berg.

  Den största myten om Slussen är att det behövs en ny.

  SvaraRadera
 4. Jan Ohlin:
  "Den största myten om Slussen är att det behövs en ny"

  Jo den nuvarande måste rivas. Att påstå att det är en myt räcker inte. Kan du visa på något som bevisar att det är en myt?

  SvaraRadera
 5. Hej, här sent svar:
  Ja, det är en myt. Det finns mängder av belägg för det. Ingenjörer och betongexperter förklarar att det skulle gå utmärkt att renovera Slussen. Trafikplanerare visar hur framtidens trafikbehov täcks bäst av den nuvarande trafikmaskinen. Grundläggningsexperter visar hur avgränsade de av staden så populariserade sättningarna är. "Slussen sjunker i leran..." Med mera.

  SvaraRadera