lördag 11 juni 2011

Så var det dags för en granskning av sanningshalten i ännu ett Slussenupprop. Den här gången är det Nätverket Cafe Blom, dvs pensionärstrion Bengt OH Johansson, bebyggelsehistoriker, Karin Lidmar, arkitekt SAR och Helena Friman, kulturhistoriker, som sågar det senaste förslaget från Foster+Partners jäms med fotknölarna. Låt oss undersöka hur välunderbyggd deras kritik egentligen är.


Påstående: "Skuggorna faller mot sydväst såsom de bara kan göra en mycket tidig sommarmorgon"
Fakta: Skuggorna faller mot väst, det ser man om man kollar på en karta vilka fasader som är belysta. Vet inte hur tidigt Bengt OH & co brukar gå upp men azimuten är lite drygt 100 grader och det betyder att klockan är ca 07.30. Det är först i november som solen inte kommer över horisonten vid den tidpunkten så "sommarmorgon" tycks ha en ganska vid betydelse.


Påstående: "Trevägskorsningarna ovanför och nedanför bron förvandlar delar av Södermalmstorg och Mälartorget till trafikytor i stället för mötesplatser."
Fakta: Trevägskorsningen på Gamla stan-sidan finns där redan idag och är liksom den på Södermalmsidan en helt vanlig gatukorsning som vi har hundratals av i Stockholm. Trevägskorsningen mellan Stadsgårdsleden och bron finns också idag, i dubbel upplaga t o m. Stadsgårdsleden däckas över och de trafikytorna omvandlas till mötesplatser, liksom de ytkrävande klöverbladen och bilramperna.


Påstående: "Vägbanan byggs ut ca 25 meter i Saltsjön så att Gamla stans rundade strandlinje går förlorad. "
Fakta: Vägbanan byggs inte ut, utan brons läge flyttas helt enkelt österut. Den "rundade strandlinjen" som Bengt OH & co tycker sig se existerar inte idag, däremot finns en svag vinkel mellan de rätlinjiga kajerna norr och söder on Djurgårdsfärjorna.


Påstående: "Det historiska näset försvinner och ersätts av ”vattentorg” i kajplanet och stora trappsystem i norrläge."
Fakta: Näset är till största delen utfyllnader från 1800-talet och framåt. Vattentorget återskapar de öppna vattenytorna som fanns naturligt tidigare. Trapporna kan ses som en sorts återskapande av sluttningarna som fanns här innan de schaktades bort för att bygga dagens anläggning på 30-talet.


Påstående: "Stigningen mot bron börjar tidigare än idag, några kvarter ner på Skeppsbron, så att husens socklar hamnar bakom en ny vägbank och Djurgårdsfärjan måste flyttas norrut. Stockholms märkvärdigaste stadsfront skadas."
Fakta: En enkel titt på plankartan ger vid handen att den maximala höjdskillnaden (vid Slussplan) är 0,5 meter (4,4 mot 3,9) och högst några centimeter några kvarter ner på Skeppsbron. Stockholms märkvärdigaste stadsfront skadas knappast av något som inte är märkbart för ögat.
Gatan flyttas ut från husfasaderna och den lilla nivåändringen absorberas troligen helt av den breddade trottoaren.
Djurgårdsfärjan flyttas inte av det skälet utan för att kajen där Patricia ligger nu helt enkelt är lämpligare och ger kortare gångvägar från tunnelbana och bussterminal.


Påstående: "Den tidigare hårt kritiserade underjordiska gallerian finns kvar. Med sina 30 000 kvm, lika stor som NK, riskerar den att slå hårt mot småbutiker i Gamla stan, på Hornsgatan och Götgatan."
Fakta: Gallerian har minskats ner betydligt och siffran "30 000 kvm" härrör nog från den tidigare versionen. Man glömmer också bort att det redan finns en Slussengalleria som ska ersättas, liksom Blå Bodarna. Sambandet mellan nivån på lokalhyror och ett obefintligt utbud av nya affärslokaler bör också studeras lite närmare av den som säger sig måna om stadens småbutiker.


Påstående: "Trots brons bredd är utrymmet för gång – och cykeltrafik underdimensionerat."
Fakta: Det är dock större än idag, mer än dubbelt så stort om man räknar alla de fem nya broarna.


Påstående: "Kollektivtrafikkörfälten är inte genomgående utan bryts i de avgörande gatukorsningarna. All trafik har samlats till en bro istället för som idag två. Detta ger en minskad flexibilitet för framtida behov."
Fakta: Kollektivtrafikkörfältet från söder till norr är genomgående. Det andra bryts på färre platser än idag. Argumentet att mer körbana behövs för "framtida behov" står i direkt konflikt med grundståndpunkten att bron är för bred. Broreparationer och liknande kan liksom på alla andra broar utföras genom att man stänger av en körriktning i taget.


Påstående: "Idag kan man promenera eller cykla i ett nät av vägar mellan Södermalm och Gamla stan."
Fakta: Samma "nät av vägar" finns i det nya förslaget, med några tillägg som ger möjligheter som inte fanns tidigare.


Påstående: "I förslaget leds gång- och cykeltrafiken längs bassängerna nedanför och under biltrafiken – med väntan framför fällbroar över slussrännan."
Fakta: Det är bara vid slussning (sommarhalvåret) som någon av de två fällbroarna är öppen, och de kommer inte att vara öppna samtidigt. Man kommer också att kunna köra från kajplanet på Södermalmssidan till Munkbron obehindrat på den nya cykelbron.


Påstående: "Cyklister från kajplanet måste vända vid trapporna och via en hårnålskurva ta sig upp på den nya bron intill tunnelbanan och därifrån tillbaka 180 grader till Södermalmstorg."
Fakta: Man kan också göra som idag och köra över till Gamla stan om man vill ta sig från kajplanet till Södermalmstorg.


Påstående: "Vid rusningstid kommer strömmar av gående och cyklister att korsa varandra."
Fakta: Idag korsar samma strömmar varandra och trängs dessutom på ett smalt utrymme där fotgängarna bara har en ca 2 meter bred gångbana.


Påstående: " På kajplanet innebär också de öppna dammarna med strömt vatten och slussrännan stora risker. Förslaget är helt enkelt livsfarligt!"
Fakta: Den här feluppfattningen är en av de mest absurda. Strömt vatten förekommer självklart inte normalt utan är bara en nödfallsfunktion att ta till om Mälarens nivå skulle stiga extremt mycket. Självklart kommer det att finnas en damm på platsen precis som idag.


Påstående: "En ny gång- och cykelbro [...] kommer att skymma utsikten såväl från tunnelbanan som från bron och kajerna."
Fakta: Några rader längre ner propagerar Bengt OH & co för att gräva ner tunnelbanan helt och hållet.


Påstående: "Förbindelsen mellan den nya terminalen i berget och tunnelbanan är oacceptabelt lång med diskriminerande omvägar för personer som inte klarar trappor"
Fakta: Terminalen och tunnelbanan ligger i direkt anslutning till varandra med ungefär samma avstånd till plattformarna som idag. Ramper och hissar finns för den som inte klarar trappor och det framgår tydligt av plankartan.


Påstående: "Brons trottoarer och ramperna ovan och under jord är brantare och längre än vad bestämmelserna anger. Nu kan man röra sig med måttliga lutningar längs klöverbladen."
Fakta: Brons lutning är mindre än dagens och faller helt inom bestämmelserna, liksom alla ramper. Lutningen i klöverbladen är starkare än vad som rekommenderas idag och några rörelsehindrade ser man aldrig där (och sällan ens några personer över huvud taget).


Påstående: "I planbeskrivningen anges att man kan klara stigande havsnivåer på 100 års sikt. Hur detta ska klaras utan nergrävning av tunnelbanan framgår inte."
Fakta: Tunnelröret norr om T-Gamla stan kan läckagesäkras för en tiotusendel av kostnaden att bygga en helt ny fyrspårssträcka på över en kilometer under vatten och en helt ny station. Nuvarande station ligger drygt 2 meter över havsytan och stiger havsnivåerna mer än så ligger stora delar av staden ändå under vatten.
Att en nedgrävning skulle nödvändiggöra en sammanslagning av stationerna Slussen och Gamla stan med åtföljande tillgänglighetsproblem för rörelsehindrade nämner inte Bengt OH & co, sitt tidigare engagemang för den gruppen till trots.


Påstående: "Förslaget inklusive Katarinagaraget är kostnadsberäknat till närmare 10 miljarder. Det är en orimlig summa för ett nytt Slussen som inte är bättre än det vi har."
Fakta: Samma summa, 10 miljarder, har tunnelbanenergrävarnas förslag (som Bengt OH & co ställer sig bakom) kostnadsberäknats till. Det ger bevisligen inga fördelar alls förutom att Centralbron skulle synas lite bättre.


Påstående: "Där avslöjas också den förhöjning av Skeppsbron som måste göras framför Räntmästarhuset vid Djurgårdsfärjan."
Fakta: Bengt OH & co har troligen uppfattat ett räcke på modellen som en förhöjning.
Det finns förstås fler saker att anmärka på, som att Bengt OH & co konsekvent håller fram sina egna värdeomdömen som obestridliga fakta. Men det får vi ta en annan gång.Uppdatering 111020: I en debattartikel i DN upprepar gruppen de flesta av de oriktiga påståendena ovan, plus några nya. O-zone gör en träffsäker analys av gruppen och dess bevekelsegrunder.

2 kommentarer:

  1. Det officiella Slussenförslaget är inget som får en att brista ut i glädjeparoxysmer, men visst tar kritikerna i långt mer än rimligt. Ibland undrar man var dom får energin från.

    Annars tycker jag det här förslaget är det trevligaste av dom som har lagts fram: http://www.glittra.com/nyaslussen/index.html. Synd att inte författaren har marknadsfört det lite bättre.

    SvaraRadera
  2. Tyvärr är hans trafiklösning rätt ogenomtänkt — det finns t ex ingen som helst koppling mellan Gamla stan och Katarinavägen/Hornsgatan utan båda gatorna blir återvändsgränder. Backarna blir extremt branta och utsiktsfetischisterna skulle gå man ur huse om man försökte bygga så mycket som en korvkiosk på Södermalmstorg. Stadgårdsleden lämnas exponerad och bussterminalen förblir den gamla sunkiga, till hälften utomhus. Tanken med en Skeppsbrorad som fortsätter upp på bron är kul och jag gillar att han förordar hus i samma stil (vilken arkitekt som nu skulle klara av att rita sådana hus idag) men tyvärr måste jag bedöma förslaget i sin helhet som ganska orealistiskt.

    SvaraRadera