tisdag 28 juni 2011

Slussenmyter del 3: Bron som blev brantare


Den nya bron påstås ibland bli brantare än den gamla. Så här skriver t ex arkitekten Eva Björklund i Svensk Handikapptidskrift:

"Det innebär en påtaglig försämring för alla genom betydligt längre omvägar och brantare lutningar än dagens: 5,7 procent jämfört med dagens cirka 4 procent."

Stämmer arkitekt Björklunds siffror? Låt oss kolla mot plankartan.


På nya bron finns två värden angivna, ett vid varje brofäste; 11,55 resp 4,9 meter. Skillnaden i höjd är 6,65 meter och avståndet är exakt 150 meter. Vi delar 6,65 med 150 och finner då att nya bron lutar 4,42%. 



































Den gamla bron då, som enligt arkitekt Eva Björklund lutar ca 4%? Vi mäter en jämförbar sträcka: 



12,1 meter minus 3,9 meter blir 8,2 meters nivåskillnad. Avståndet mellan mätpunkterna är 153 meter och då får vi en lutning på 5,36%.
































Arkitekt Björklund kanske blandade ihop gamla och nya bron? Byt i så fall ut "en påtaglig försämring" mot "en påtaglig förbättring".

Att nya bron skulle luta mer än den gamla är en viktig del i mytkomplexet runt Slussenombyggnaden. Det anses nämligen bero på gallerian på Södermalmssidan, för vars skull man enligt myten skulle behöva höja nivån på överdäckningen från dagens dryga 12 meter vid södra brofästet till 14 meter, som t ex Peter Frisk skrämmer med på sin blogg. Gallerior är per definiton onda och måste bekämpas med alla medel. Problemet är bara att gallerian inte ligger där utan söder om trafikleden, och att lutningen hursomhelst inte bestäms av det som ligger under överdäckningen utan av att nivåskillnaden mellan Gamla stan och Hornsgatan/Götgatan måste fördelas jämnt. Den inbillade gallerian bär därigenom också skulden till Räntmästarbluffen, dvs myten om den gigantiska trafikrampen som enligt t ex Konstakademins Mats Edblom och Skönhetsrådet skulle dölja Räntmästarhuset och stora delar av Gamla stans sydöstra hörn.

Faktum är att inga alternativlösningar som föreslagits har mindre lutning än stadens förslag om man räknar hela backen som bron är en del av. Ny Syn på Slussen har t ex roat sig med att göra broarna horisontella och de har därmed lyckats få lutningar som på sina ställen närmar sig Götgatsbackens, t ex blir Katarinavägens lutning drygt 6% förbi KF-huset. Men mer om Ny Syn vid ett senare tillfälle.


Uppdatering (110813:)

Eva Björklunds slutsatser har övertagits nästan ordagrant av en annan arkitekt, Lennart Klaesson, som anlitats som sakkunnig av en grupp olika handikappråd i Stockholm. Hans rapport, som låg till grund för dessa råds gemensamma yttrande om Slussen, har offentliggjorts i dagarna. Yttrandet, kallat "Nya Slussen — bryter mot Plan- och Bygglagen (PBL)", innehåller en mängd felaktigheter som alla visar sig härröra från sakkunnige Klaessons rapport.

• PBL påstås föreskriva att gångramper får luta max 2%. Det är inte korrekt, för ingen sådan föreskrift finns i lagen. Boverkets författningssamling (BFA 2011:6) rekommenderar däremot en lutning på max 8,3%. (Även arkitekt Björklund kommer med samma oriktiga påstående och var hon fått det ifrån förtäljer inte historien).

• Ett antal gångramper och vilplan kritiseras för att de inte finns, för det har handikappråden läst i sakkunnige Klaessons rapport. Verkligheten är att just dessa ramper och vilplan finns mycket tydligt utsatta både på planritningarna och modellen som ställdes ut i maj och juni.

• Nya bron påstås luta 5,7%, en siffra som sakkunnige Klaesson fått fram genom att flytta runt höjdangivelserna på plankartan lite hipp som happ på eget bevåg. Siffran är nästan 30% högre än den verkliga.

• Vissa vistelseytor påstås vara omöjliga att komma till utan att gå i trappor. Det är inte korrekt, de enda vistelseytorna som kräver passage av trappor är trapporna själva, och det framgår tydligt av plankartorna.

• Hållplatserna i bussterminalen påstås ligga ungefär dubbelt så långt från tunnelbanan som plankartorna visar att de gör.

Och så vidare. Yttrandet vilar alltså nästan helt på felaktig grund och Nya Slussen bryter inte alls mot några lagar, som Klaessons rapport förlett handikappförbunden att tro. Kommer den att dras tillbaka när de får veta hur det ligger till? Det får vi se så småningom.


Uppdatering (110825:)

YIMBY publicerar en avslöjande artikel på Newsmill: Rörelsehindrade blir bondeoffer i Slaget om Slussen.

Stockholms socialdemokrater kräver att hela Slussenprocessen görs om, detta till stor del med hänvisning till tillgänglighetsinvändningarna som bevisats felaktiga flera gånger.




Uppdatering (130116:)

Mer detaljerade planritningar finns nu tillgängliga och brolutningen kan därför mätas upp mer exakt. Nya bron lutar 4,58% och nuvarande 4,94% mätt mellan brofästena:





Nuvarande bron har dock en puckel på mitten som gör att lutningen i norra änden blir så stark som 7,2%:






6 kommentarer:

 1. Go Herbert!
  Du verkar få enbart motstånd och ingen som backar upp dig - jag följer dig med intresse och uppskattar verkligen dina ambitioner att utgå från fakta.
  Inte heller jag gör vågen helt och fullt för nya Slussen, men det är sanslöst irriterande att se dessa 60-plussare vränga verklighetsbilden till sin egen fördel.
  / Bosse

  SvaraRadera
 2. Det är också intressant att se hur medierna okritiskt för vidare sådana här stolligheter. Lögn blir sanning när man läst det i tidningen tillräckligt många gånger, men vi får väl hoppas att Stadsbyggnadsnämnden genomskådar dem (kanske med lite hjälp).

  SvaraRadera
 3. Tera Peuten5 maj 2013 17:36

  Om man kontrollmäter i de här bilderna finner man att du använder ett par decimaler för mycket här o där. Skillnaden i stigning är endast 30 cm, inte 48 cm, som anges här, eller 2,3 promille om man vill uttrycka det i lutning. Eller helt omärkbar och därmed betydelselös om man vill uttrycka sig i klarspråk. Slussen är extremt omsorgsfullt designad för maximal annpassning till den aktuella topografin och på ett sådant sätt att alla trafikantslag kan ta sig fram enkelt och smidigt utan onödiga stopp eller omvägar, och med öppna vyer från de flesta positioner. Den något starkare lutningen i början av broarna (skall vara 7.0,inte 7,2) har med detta att göra och kompenseras mer än väl av svagare lutningar (även 'negativa') därefter. Jag skulle bli väldigt förvånad om någon berörd trafikant, utöver författaren själv, skulle ha identifierat detta som något problematiskt.
  En riktig höna måste jag tyvärr säga.

  SvaraRadera
 4. Tera P: Puckeln på 7% "kompenseras" inte av svagare lutningar i andra delar av anläggningen, för med det sättet att räkna skulle ju en bro kunna vara hur brant som helst så länge den följs av en mindre brant backe.

  Poängen är att "tillgänglighetsexperterna" Eva Björklund och Lennart Klaesson (som båda har tagit klar ställning mot Nya Slussen och därför borde ha förklarat sig jäviga) medvetet har gått ut med gravt felaktiga siffror för att vilseleda beslutsfattare och allmänhet. Eller kan du, ens med 50 decimaler, hitta någon plats där nya bron skulle luta 5,7% och gamla så lite som 4%?

  SvaraRadera
 5. De jämförande sektionsritningarna skiljer sig ca. 15% i skala har jag upptäckt, så jag får ändra till 3/4 fots stigningsdifferens över 140 meter...

  Men det intressanta är ju att idag är man inte hänvisad till en bilbro, utan kan exempelvis gå/rulla över Slussterrassen och Blå bodarna vilka är närmast helt horisontella ytor och erbjuder en ojämförligt mycket bättre och stillsammare miljö än den uppe på den planerade 8-filiga bilbron med sitt dånande vägschakt i mitten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skalan spelar förstås ingen roll för lutningen. Och lycka till med att komma upp till Slussterrassen utan att först passera brodelen med sjuprocentslutningen...

   Bra att du har noterat att nya bron är delad i tre separata broar, med en nedsänkt del i mitten. Jag håller inte med dig om att bullret från den delen kommer att höras mer än om den inte var nedsänkt, dvs som idag. Gå över kommer man att kunna göra utan några backar överhuvudtaget, på en 100% horisontell yta tack vare de två nya broarna i kajplanet.

   Radera