söndag 26 juni 2011

Slussenmyter del 1: Räntmästarbluffen

Den nya bron vid Slussen ska bli mindre brant än idag och landfästet kommer därför att höjas en aning på Gamla stan-sidan. De som tar varje chans att racka ner på varje planförslag har inte varit sena att utnyttja detta förhållande som ammunition i kampen mot en förnyelse. Café Bloms Bengt OH Johansson t ex varnar för att gatunivån kommer att höjas så att den kommer i höjd med fönsterunderkant på Räntmästarhuset, för det har han sett på planritningarna:Fasansfullt! Kulturskymning! Ödeläggelse av omistliga historiska värden i Världens Vackraste Stad™!

Låt se hur samma hus ser ut idag:

Knappt nån märkbar skillnad alltså, för gatunivån höjs bara 50 cm som mest. Och det kan faktiskt mycket väl vara så att det inte blir någon mätbar skillnad heller. Studera det här utdraget ur plankartan (Räntmästarhuset i rött):


Samtidigt som den höjs ska trottoaren alltså breddas till 16 meter från bara 2-3 idag. Det betyder att hela halvmetern kan absorberas om trottoaren får luta lite inåt mot huset. Närmast huset troligtvis samma höjd som idag alltså, och närmast gatan, 16 meter bort, är trottoaren (och gatan) en halvmeter högre.

Bengt OH är alltså helt ute och cyklar, men vinglar inte lika vådligt som Carl Johan De Geer, som i en debattartikel på Newsmill hävdar att ”gångbanorna vid Skeppsbrons sista kvarter och nuvarande Slussplan kommer att gå i ett mörkt dike”. Det vi ser ovan är alltså De Geers "mörka dike", en 16 meter bred trottoar på Gamla stans soligaste plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar