fredag 16 september 2011

Three more years!


Stockholms socialdemokrater förvånar. Nu vill man göra Slussen till valfråga och med den extremt skakiga faktagrunden man baserat sin kritik på är det ungefär som att göra jordens rundning till valfråga — den ena parten har bevisligen fel och det är (s) som den här gången väljer att framstå som illa informerade fånar, säkerligen till Alliansens stora förtjusning. Beklagligt tycker jag som egentligen har hjärtat till vänster, men min egna politiska böjelser ska vi inte diskutera här.

Redan för ett år sedan gjorde Stockholms Arbetarekommun ett officiellt ställningstagande i tre punkter — som alla var var oförenliga och självmotsägande:


1. "Vi vill värna den fria sikten från Ryssgården- över Mälaren, till Gamla stan och över Stockholms inlopp."


2. "Vi vill att bron minimeras i bredd och filer, dock utan att tappa sin funktion."  
Lycka till med det. Man har redan tagit bort möjligheten att svänga in på Munkbron från Stadsgården och vill man ta bort mer tvingas man offra antingen kollektivfilerna, möjligheten att svänga in på Munkbron helt och hållet, cykel- och gångbanorna eller förbindelsen Gamla stan—Stadsgården. 


3. "Vi vill se en ”märkesbyggnad” som kan utmärka Nya Slussen, med publik verksamhet i."
 Man vill se en publik märkesbyggnad. Fast samtidigt vill man inte se den, för då uppfylls inte kravet i punkt 1!I 2011 års version har man tyvärr grävt gropen ännu djupare:


1. "Siktlinjerna från Slussen ska värnas!" 
Nu är det alltså inte bara Ryssgårdens utsikter (dvs några hustak i Gamla stan och en smal flik av Saltsjön) som ska värnas utan hela Slussens, vilket rimligtvis betyder att partiet inte vill se några byggnader alls.


2. "Brons utseende vad gäller bredd och filer ska ses över, genom att bland annat undersöka om ramperna mellan Stadsgårdskajen och Skeppsbron kan undvaras!" 
Till sist har även Stockholms Arbetarekommun insett att det är fysiskt omöjlig att ta bort filer från bron utan att samtidigt ta bort funktionalitet. Kravet att funktionaliteten ska bibehållas var visst inte så viktigt i alla fall, trots att det togs av såväl ledning som representantskap. Hälften av trafiken från Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand flyttas därmed till Folkungagatan och Hornsgatan. De som bor där kommer säkert att prisa socialdemokraternas miljöansvarstagande.


3. "En byggnad för kreativitet och kulturell verksamhet ska finnas på nya Slussen. Den debatt som pågår kring Slussens utformning bör inte som enda konsekvens få att det kulturhus med en publik verksamhet som planerats tas bort!" 
Ja, visserligen var (s) drivande just när det gällde att få bort kulturhuset från förra planen, men nu tycks man ha tänkt om och vill ha ett kulturhus ändå, bara det inte syns från Ryssgården. Nej visst ja, det får ju inte synas alls från någon punkt på Slussen för då uppfylls inte kravet i punkt 1! Kanske partiet tänker sig det en halvmeter högt eller... smalt som Katarinahissen eller... genomskinligt eller...? Ja, kanske genomskinligt!

Bild: YIMBY

"Utsikten skyms trots detta fortfarande av nya tillkommande byggnader." Vi konstaterar därför att siktlinjerna störs!" Jaha, glasbyggnaderna föll inte i smaken heller. Förutom att "siktlinjerna störs" motiveras det så här:

"Inte heller kan en stadsplan reglera att en byggnad ska vara genomsiktlig. Glaset kan över tid bytas ut.Hm. VIsserligen är huset genomskinligt, men det är ändå inte genomskinligt, för den elaka Staden kan ju komma att byta ut glaset i sitt hus mot något mindre genomskinligt i framtiden. Ja, staden har ju redan bytt ut glasrutorna mot pansarplåt i alla andra byggnader med stora glasfönster som den äger, Kulturhuset t ex. Inte.

Vem hittade på glashusidén förresten?

Bild: SvD

Den kom ursprungligen från Stockholms socialdemokrater.
Notera också de massiva husen i (s)-förslaget från 2010, stora som hela kvarter. Värna siktlinjer var det ja.


Det finns fler punkter i listan:

"Kreativ och kulturell miljö —Vårt krav på en kreativ och kulturell miljö har helt tappats bort, istället planeras för en jättegalleria. De två stora glasbyggnader som finns med i förslaget sägs vara avsedda för publik verksamhet. Planen innebär dock inga garantier för detta."

Nu ska vi se. Stockholms Arbetarekommun vill ha ett kulturhus, men lokalerna som är märkta "kultur" på plankartan och uttryckligen sägs vara avsedda för ändamålet i planhandlingarna räknas inte, eftersom man inte tror på det som står där (utan att närmare specificera varför). Därför kritiserar man planen för att det "inte finns någon plats för kultur"!
Vidare så är ett antal lokaler i gången mellan kajplanet och bussterminalen märkta "handel" (och det ifrågasätter man inte). Butiker är något som (s) inte gillar av ideologiska skäl, så de kallas "jättegalleria" och måste bort, något som KF (som äger mycket av gallerian som finns där idag) nog finner lite ledsamt. Eftersom "gallerior leder till butiksdöd" så måste man i självmotsägandets namn döda den befintliga gallerian med butiker varav en del funnits på Slussen sedan 30-talet, däribland en Coop-butik, och resenärerna får väl solidariskt sluta handla middagsmat medan de väntar på tåget i fortsättningen.


"Tillgängligheten — Handikappråden i Stockholm har lämnat in ett gemensamt remissvar med allvarlig kritik."

Nu är det bara det att de fyra handikappråden blivit grundlurade av en medvetet felaktig rapport, som låtsas att hissar och rulltrappor i bussterminalen ska bli "privata", hänvisar till lagar som inte finns och överdriver brons lutning med 30%, en rapport även Stadsbyggnadskontoret beskriver som felaktig. Socialdemokraterna övertar lika okritiskt handikapprådens kritik, trots att det hade varit lätt att kolla uppgifterna och konstatera att alltsammans är nonsens. Den grovt missledande rapporten skrevs av en etablerad förnyelsemotståndare som även ordnat "informationsmöten" för (s)-toppen och öppet uttryckt åsikten att gamla Slussen med sina trappor och branta ramper är överlägsen ur handikappsynpunkt, och arbetar aktivt för att den bevaras. De rörelsehindrade är de som drabbas när partiet går ombyggnadsmotståndarnas ärenden och förhalar handikappanpassningen och kanske t o m bidrar till att den inte genomförs alls.


"Trafiklösningen — Vårt förslag om brons utseende vad det gäller bredd och antal filer har inte tagits upp till behandling. Det leder sannolikt till att stora trafikvolymer leds in i kulturarvet Gamla stan samt att detta får stora konsekvenser på hela innerstadstrafiken. Brons höga läge innebär att den landar långt in på Skeppsbron och bryter kontakten mellan Saltsjön och byggnader i Gamla Stan. Risken för att nya Slussen kommer att få stora trafikproblem till följd samt orsaka mer buller och partiklar är uppenbar."

Mer buller och partiklar för att man kapslar in den största trafikleden? Hur hänger det ihop? Och vilka gator ska dessa nya stora trafikvolymer komma ifrån exakt, och hur kommer det sig att de lockas fram just av att man skär ner bilytorna i Slussenanläggningen till hälften? Skulle de inte ha lockas för länge sedan av motorvägskorsningen som finns där idag? Och hur blir det mindre buller och partiklar av att bilar tvingas köra långa omvägar (om bron mellan Gamla stan och Stadsgården tas bort) eller får vänta i långa köer (genom att  svängfilerna tas bort)? Den här kritikpunkten är en total självmotsägelse. Dessutom har man inte brytt sig om att kolla plankartorna och gått på desinformationen att bron har ett "högt läge" (höjden är t o m en meter lägre än idag på högsta punkten) och "landar långt in på Skeppsbron" (skillnaden är bara 20 meter och knappt märkbar för ögat).


"Kostnadstäckning — Den för medborgarna högintressanta frågan om vad förslaget kostar är långt ifrån redovisad. Ingen vet vad det egentligen kommer att kosta och allt ifrån 4 till 12 miljarder har nämnts." 

Oavsett vad det kostar i slutänden så lär inte bli billigare att vänta tre år till med ombyggnaden (bara den konstgjorda andningen kostar 15 miljoner per år). Arbetet med att ta fram ett helt nytt planförslag lär väl också gå lös på ett antal miljoner, liksom att låta stjärnarkitektbyrån Foster+Partners utarbeta ytterligare en ny design. Så vill man ta bort allt som kan generera intäkter, dvs kontors- och butikslokaler. Värst av allt, inträffar en översvämning i Mälaren under de tre åren om (s) fördröjt utbyggnaden av avtappningsförmågan så kan det kosta miljarder.


"Övrigt — Beträffande frågan om framtida havsnivåhöjningar och vilka krav detta ställer på nya Slussen för att kunna undvika att Mälaren förvandlas från insjö till havsvik, är det oroväckande att olika experter kommer med så olika utlåtanden. Vissa ser ingen fara, medan andra varnar för svåra konsekvenser.

Nu är det ju emellertid så att alla experter, alla utredningar och alla myndigheter faktiskt är 100% eniga om att det mest akuta är att se till att fixa problemet med Mälarens oacceptabelt låga avtappningskapacitet. Ingen ser heller någon överhängande risk för att framtida havsnivåhöjningar ska påverka Stockholm i ett kortare perspektiv än 75-100 år, och det löser man hursomhelst inte med att sätta en lite högre kajkant på Slussen. Vad är det då för "experter" Stockholms Arbetarekommun talar om? Jo, inga andra än våra vänner i gruppen "Ny Syn på Slussen", som i flera år lobbat för att genomföra sitt projekt att gräva ner tunnelbanan mellan T-centralen och Medborgarplatsen/Mariatorget med olika argument, och nu är det "höjda havsnivåer" som är den magiska formeln för att skrämma stadens politiker att ösa 7-12 miljarder över det tveksamma projektet.

Efter ett tydligen mycket framgångsrikt "informationsmöte" i augusti med Ny Syns Svante Forsström vill (s)-ledningen gärna hålla möjligheten öppen att genomföra deras förslag. För att kunna göra det måste man göra om planen grundligt, bl a flytta bussterminalen och ändra på allt som har med t-banan att göra. En hel radda målkonflikter och motsägelser uppstår om man förordar den lösningen, för den försämrar tillgängligheten kraftigt när uppgången mot Götgatspuckeln stängs och avståndet till bussterminalen ökar med bortåt en halvkilometer, saknar finansiering för de i runda slängar 10 miljarder den kostar utan att på något sätt vara samhällsekonomiskt lönsam, skymmer utblickarna radikalt för den stora majoriteten av dem som idag får njuta av vyerna mot Gamla stan, Södermalm och vattnen (dvs t-baneresenärrna), minskar avbördningsförmågan genom att stationen ligger som en enorm betongbarriär på fem meters djup tvärs över hela Söderström och bromsar flödet, samt ökar sannolikheten för översvämning i T-banan i närtid genom att Slussenombyggnaden fördröjs med flera år. Och att den inte innebär några säkerhetsfördelar alls jämfört med en station Gamla stan där spårtrågsglipan tätats enligt Länsstyrelsens direktiv glömde visst Forsström bort att berätta för de församlade s-överhuvudena på mötet. För det är ju meningen att stationen ska ha ingångar i kajplanet, precis som T-Gamla stan...

En avgörande punkt, säger man i ställningstagandet, är att "handlingsfriheten inför möjliga havsnivåhöjningar säkras", och med det menar man att man ska förbereda så att t-banan kan grävas ner. Ansvarsfullt att inte stänga möjligheter, anser ledande profiler i Stockholms Arbetarekommun. Fast samma ansvarsfullhet gäller inte gatubron, för där vill man istället beskära handlingsfriheten för framtida generationer och se till så att bron inte kan anpassas till framtida trafikslag som kanske genom sin långsamhet kräver åtminstone två filer i uppförsbackarna. Ännu en självmotsägelse.


För att sammanfatta: Av åtta skäl att såga planen grundar sig ett (tillgänglighetsfrågan) på kompletta lögner, ett (t-banenergrävningen) på en illa genomtänkt och dyr plan att redan nu kontra något som i värsta fall blir ett problem om 100 år, två på oförmåga att läsa plankartor (den påstådda frånvaron av kulturlokaler, missförstånden om broarnas höjd, funktionalitet och bredd), ett på stelbent ideologi (kravet att butikslokalerna måste bort till varje pris), och ett (siktlinjerna) på osubstantierade farhågor om att glaset i glasbyggnaderna kanske kommer att bytas ut mot något ogenomskinligt material i framtiden, medan ett är irrelevant (finansieringen, för det hela måste ju byggas oavsett var pengarna tas). Samtliga bidrar i olika grad till att göra ställningstagandetexten självmotsägande, och det är många som anser att Stockholms socialdemokrater gör sig löjliga. Man ska dock veta att de har utsatts för synnerligen kraftig och riktad bearbetning från Slussenkramargrupperna, som under täckmantel av neutralitet och expertis systematiskt fört s-ledningen bakom ljuset med hårt vinklade "informationsmöten" och studiematerial och annan desinformation.Finns det då inget alls av substans i (s)-kritiken? Jo, ett krav har jag sparat till sist:

"att en ny bussterminal och tunnelbana till Nacka ingår i den framtida trafiklösningen".

Det är faktiskt alldeles utmärkt att socialdemokraterna nu vill att man äntligen bygger klart T-blå till Nacka, som det var tänkt redan på 50/60-talet, och det är även glädjande att man tar ställning för att dra den förbi Slussen, den lämpligaste sträckningen av topografiska och omstigningstekniska skäl. Planarbetet behöver dock inte stoppas upp och tas om från början, för det går utmärkt att integrera stationen och spårtunnlarna med planförslaget utan några större omarbetningar eftersom det mesta av t-baneinfrastrukturen inte inkräktar på det som ska byggas. Stationen hamnar rakt under gallerian och delar uppgångar med den befintliga stationen, medan tunneltråget norrut byggs in i brofundamentet. Det hela hänger ihop så bra att det inte är uteslutet att SBK har "skuggplanering" redo att ta fram så fort det blivit politiskt möjligt. YIMBY har lämnat in ett förslag om hur man kan bygga det hela även utan politisk enighet: genom att stationen och tunnelsegmentet får alternativa funktioner (bussuppställningsplats resp. p-garage) tills resten av banan byggs. 


Uppdatering 110928: Miljöpartiet ställer hårda krav för att säga ja till planen — men tunnelbanan är märkligt nog inte ett av dem.

Uppdatering 110929: Stadsbyggnadsnämnden klubbade ändå planförslaget i sin helhet idag.

Uppdatering 111128: Stadsfullmäktige skjuter upp det slutgiltiga beslutet till 12 december.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar